اجاره ویلا با استخر آبگرم در چابکسر نزدیک رامسر / استخر تمیز و نوساز / مستقیم از مالک

اجاره ویلا با استخر آبگرم در چابکسر

چابکسر
اجاره از 3,000,000 تومان
ویژه
 • 170 متر بنا
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 7 نفر
اجاره ویلا سرولات چابکسر ویوی دریا

اجاره ویلا سرولات چابکسر ویوی دریا

چابکسر
اجاره از 2,750,000 تومان
4.5 ویژه
 • 260 متر بنا
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 نفر
ویلای ساحلی دربست در چابکسر

ویلای ساحلی دربست در چابکسر

چابکسر
اجاره از 1,000,000 تومان
ویژه
 • 150 متر بنا
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 نفر
اجاره ویلا در جواهردشت گیلان

اجاره ویلا در جواهردشت گیلان

چابکسر اجاره از 1,800,000 تومان
 • 90 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا ساحلی در چابکسر

اجاره ویلا ساحلی در چابکسر

چابکسر اجاره از 2,200,000 تومان
 • 120 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره اقامتگاه در چابکسر نزدیک دریا

اجاره اقامتگاه در چابکسر نزدیک دریا

چابکسر اجاره از 800,000 تومان
 • 70 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره اقامتگاه در چابکسر سرولات

اجاره اقامتگاه در چابکسر سرولات

چابکسر اجاره از 1,100,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 14 ظرفیت
اجاره ویلا باغ در چابکسر

اجاره ویلا باغ در چابکسر

چابکسر اجاره از 2,350,000 تومان
 • 110 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا در سرولات چابکسر

اجاره ویلا در سرولات چابکسر

چابکسر اجاره از 3,200,000 تومان
 • 400 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلای جنگلی در چابکسر

اجاره ویلای جنگلی در چابکسر

چابکسر اجاره از 4,000,000 تومان
 • 130 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
رزرو ویلا در قاسم آباد گیلان

رزرو ویلا در قاسم آباد گیلان

چابکسر اجاره از 2,500,000 تومان
 • 125 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت
ویلا باغ ساحلی نزدیک رامسر

ویلا باغ ساحلی نزدیک رامسر

چابکسر اجاره از 4,000,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفیت
خانه روستایی در جاده سرولات

خانه روستایی در جاده سرولات

چابکسر اجاره از 800,000 تومان
 • 85 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت
اقامتگاه در چابکسر با ویو دریا

اقامتگاه در چابکسر با ویو دریا

چابکسر اجاره از 1,500,000 تومان
 • 60 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت
ویلا در قاسم آباد علیا گیلان

ویلا در قاسم آباد علیا گیلان

چابکسر اجاره از 700,000 تومان
 • 110 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا ساحلی در چابکسر

اجاره ویلا ساحلی در چابکسر

چابکسر اجاره از 1,500,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت
ویلا با استخر آبگرم چابکسر سرولات

ویلا با استخر آبگرم چابکسر سرولات

چابکسر اجاره از 5,000,000 تومان
 • 400 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا باغ در چابکسر

اجاره ویلا باغ در چابکسر

چابکسر اجاره از 700,000 تومان
 • 60 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
اجاره ویلا در چابکسر با استخر

اجاره ویلا در چابکسر با استخر

چابکسر اجاره از 3,000,000 تومان
 • 180 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 9 ظرفیت
اجاره ویلا جاده جواهردشت

اجاره ویلا جاده جواهردشت

چابکسر اجاره از 800,000 تومان
 • 90 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره خانه مبله در چابکسر سرولات

اجاره خانه مبله در چابکسر سرولات

چابکسر اجاره از 900,000 تومان
 • 70 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 7 ظرفیت
ویلا استخردار در چابکسر

ویلا استخردار در چابکسر

چابکسر اجاره از 650,000 تومان
 • 105 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 3 ~ 5 ظرفیت
اجاره ویلا در چابکسر

اجاره ویلا در چابکسر

چابکسر اجاره از 400,000 تومان
 • 300 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 10 ~ 10 ظرفیت
ویلا اجاره ای در چابکسر

ویلا اجاره ای در چابکسر

چابکسر اجاره از 390,000 تومان
 • 250 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 10 ~ 15 ظرفیت
ویلا اجاره ای در جاده سرولات

ویلا اجاره ای در جاده سرولات

چابکسر اجاره از 500,000 تومان
 • 150 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا نزدیک چابکسر

اجاره ویلا نزدیک چابکسر

چابکسر اجاره از 300,000 تومان
 • 80 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا در چابکسر

اجاره ویلا در چابکسر

چابکسر اجاره از 350,000 تومان
 • 60 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
ویلا در قاسم آباد گیلان

ویلا در قاسم آباد گیلان

چابکسر اجاره از 250,000 تومان
 • 120 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
ویلا اجاره ای در چابکسر

ویلا اجاره ای در چابکسر

چابکسر اجاره از 300,000 تومان
 • 240 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا نزدیک چابکسر

اجاره ویلا نزدیک چابکسر

چابکسر اجاره از 450,000 تومان
 • 70 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
ویلای اجاره ای در چابکسر

ویلای اجاره ای در چابکسر

چابکسر اجاره از 500,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
رزرو ویلا جاده سرولات چابکسر

رزرو ویلا جاده سرولات چابکسر

چابکسر اجاره از 500,000 تومان
 • 80 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
ویلا در چابکسر نزدیک رودخانه

ویلا در چابکسر نزدیک رودخانه

چابکسر اجاره از 350,000 تومان
 • 80 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت