اجاره اقامتگاه زربانو در رامسر ویوی عالی / قیمت مناسب / رزرو مستقیم از مالک

اجاره اقامتگاه زربانو در رامسر

رامسر
اجاره از 900,000 تومان
ویژه
 • 60 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 نفر
اجاره ویلای روستایی در رشت

اجاره ویلای روستایی در رشت

رشت اجاره از 2,500,000 تومان
 • 65 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
رزرو خانه باغ سنتی در تنکابن

رزرو خانه باغ سنتی در تنکابن

تنکابن اجاره از 7,000,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
کلبه های جنگلی پارک جوارم

کلبه های جنگلی پارک جوارم

سواد کوه اجاره از 455,000 تومان
 • 18 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه خانه خورشید نزدیک رشت

اقامتگاه خانه خورشید نزدیک رشت

رشت اجاره از 1,400,000 تومان
 • 90 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت
اجاره عمارت سنتی در تالش

اجاره عمارت سنتی در تالش

تالش اجاره از 2,000,000 تومان
 • 150 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت
کلبه جنگلی در قلعه رودخان فومن

کلبه جنگلی در قلعه رودخان فومن

قلعه رودخان اجاره از 600,000 تومان
 • 120 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 20 ظرفیت
اجاره خانه چوبی ملج فیلبند

اجاره خانه چوبی ملج فیلبند

فیلبند اجاره از 1,000,000 تومان
 • 120 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بادگیر سفید جزیره هنگام

اقامتگاه بادگیر سفید جزیره هنگام

قشم اجاره از 2,700,000 تومان
 • 60 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 6 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی كیوتی كاتِیج

اقامتگاه بومگردی كیوتی كاتِیج

سواد کوه اجاره از 1,200,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
اقامتگاه سنتی در نور جاده آبپری

اقامتگاه سنتی در نور جاده آبپری

نور اجاره از 2,900,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
خانه روستایی بومگردی در بافق یزد

خانه روستایی بومگردی در بافق یزد

بافق اجاره از 450,000 تومان
 • 90 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 3 ~ 10 ظرفیت
اجاره خانه سنتی در گیلان قلعه رودخان

اجاره خانه سنتی در گیلان قلعه رودخان

قلعه رودخان اجاره از 850,000 تومان
 • 140 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه اسپهبد خورشید

اقامتگاه اسپهبد خورشید

سواد کوه اجاره از 200,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 2 ~ 6 ظرفیت
عمارت سنتی خانم بزرگ در فومن

عمارت سنتی خانم بزرگ در فومن

فومن اجاره از 300,000 تومان
 • 700 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 20 ظرفیت
خونه باغ مزرعه پدر بزرگ در بهشهر

خونه باغ مزرعه پدر بزرگ در بهشهر

بهشهر اجاره از 250,000 تومان
 • 33 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 3 ~ 8 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی باغ فندق

اقامتگاه بومگردی باغ فندق

تنکابن اجاره از 800,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 1 ~ 6 ظرفیت
اجاره خانه سنتی در تالش

اجاره خانه سنتی در تالش

تالش اجاره از 2,000,000 تومان
 • 250 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی نهر سنگی پلور

اقامتگاه بومگردی نهر سنگی پلور

دماوند اجاره از 900,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 4 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی پایو در خور و بیابانک

اقامتگاه بومگردی پایو در خور و بیابانک

خور و بیابانک اجاره از 390,000 تومان
 • 14 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی تیکیش زیبا

اقامتگاه بوم گردی تیکیش زیبا

شیرود اجاره از 500,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 3 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی نزدیک فومن

اقامتگاه بومگردی نزدیک فومن

فومن اجاره از 800,000 تومان
 • 30 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی پرویزی تالش

اقامتگاه بومگردی پرویزی تالش

تالش اجاره از 120,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سرای مهرگرد

اقامتگاه بومگردی سرای مهرگرد

مهریز اجاره از 1,200,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 2 ~ 7 ظرفیت
رزرو اقامتگاه سرای مهرگردیزد

رزرو اقامتگاه سرای مهرگردیزد

یزد اجاره از 500,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی

اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی

یزد اجاره از 100,000 تومان
 • 300 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه حس خوب در شهمیرزاد

اقامتگاه حس خوب در شهمیرزاد

شهمیرزاد اجاره از 3,000,000 تومان
 • 60 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی آرامان اردبیل

اقامتگاه بومگردی آرامان اردبیل

نمین اجاره از 1,480,000 تومان
 • 37 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی لزور

اقامتگاه بومگردی لزور

آسارا اجاره از 1,800,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی خانه سیب

اقامتگاه بومگردی خانه سیب

سمیرم اجاره از 250,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 2 ~ 6 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی بابا نوروز

اقامتگاه بومگردی بابا نوروز

مرزن آباد اجاره از 1,500,000 تومان
 • 50 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت