اقامتگاه بومگردی در خور و بیابانک

اقامتگاه بومگردی در خور و بیابانک

خور و بیابانک
اجاره از 260,000 تومان
ویژه
 • 14 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 نفر
کلبه جنگلی در قلعه رودخان فومن

کلبه جنگلی در قلعه رودخان فومن

فومن اجاره از 500,000 تومان
 • 120 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 20 ظرفیت
اجاره خانه چوبی ملج فیلبند

اجاره خانه چوبی ملج فیلبند

فیلبند اجاره از 700,000 تومان
 • 120 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت
اجاره عمارت سنتی در تالش

اجاره عمارت سنتی در تالش

تالش اجاره از 1,500,000 تومان
 • 150 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت
اجاره خانه روستایی بومگردی در بافق یزد

اجاره خانه روستایی بومگردی در بافق یزد

بافق اجاره از 400,000 تومان
 • 90 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره خانه سنتی در تالش

اجاره خانه سنتی در تالش

تالش اجاره از 1,200,000 تومان
 • 250 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 20 ظرفیت
رزرو کلبه چوبی در اولسبلنگاه

رزرو کلبه چوبی در اولسبلنگاه

ماسال اجاره از 1,500,000 تومان
 • 30 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
خانه روستایی ییلاقی نزدیک تالش

خانه روستایی ییلاقی نزدیک تالش

تالش اجاره از 1,000,000 تومان
 • 75 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
اقامتگاه بادگیر سفید جزیره هنگام

اقامتگاه بادگیر سفید جزیره هنگام

قشم اجاره از 600,000 تومان
 • 60 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
کلبه های جنگلی پارک جوارم

کلبه های جنگلی پارک جوارم

سواد کوه اجاره از 350,000 تومان
 • 18 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی تیکیش زیبا

اقامتگاه بوم گردی تیکیش زیبا

شیرود اجاره از 500,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 3 ~ 15 ظرفیت
رزرو خانه روستایی در تنکابن

رزرو خانه روستایی در تنکابن

تنکابن اجاره از 700,000 تومان
 • 120 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره خانه سنتی در گیلان قلعه رودخان

اجاره خانه سنتی در گیلان قلعه رودخان

قلعه رودخان اجاره از 850,000 تومان
 • 140 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی نزدیک فومن

اقامتگاه بومگردی نزدیک فومن

فومن اجاره از 190,000 تومان
 • 30 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
عمارت سنتی خانم بزرگ در فومن

عمارت سنتی خانم بزرگ در فومن

فومن اجاره از 300,000 تومان
 • 700 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی پرویزی تالش

اقامتگاه بومگردی پرویزی تالش

تالش اجاره از 120,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه اسپهبد خورشید

اقامتگاه اسپهبد خورشید

سواد کوه اجاره از 200,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 2 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا در طالقان

اجاره ویلا در طالقان

طالقان اجاره از 500,000 تومان
 • 75 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سرای مهرگرد

اقامتگاه بومگردی سرای مهرگرد

مهریز اجاره از 170,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 7 ظرفیت
رزرو اقامتگاه سرای مهرگردیزد

رزرو اقامتگاه سرای مهرگردیزد

یزد اجاره از 150,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی

اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی

یزد اجاره از 100,000 تومان
 • 300 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ارغوان

اقامتگاه بومگردی ارغوان

ابهر اجاره از 150,000 تومان
 • 45 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اجاره اقامتگاه بومگردی در رودسر

اجاره اقامتگاه بومگردی در رودسر

رود سر اجاره از 500,000 تومان
 • 250 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی آقاجان

اقامتگاه بومگردی آقاجان

نیشابور اجاره از 120,000 تومان
 • 35 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی شوکا

اقامتگاه بومگردی شوکا

علی آباد کتول اجاره از 800,000 تومان
 • 90 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 5 ظرفیت
اقامتگاه گردشگری بام خلخال

اقامتگاه گردشگری بام خلخال

خلخال اجاره از 800,000 تومان
 • 55 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی قلعه آریز

اقامتگاه بوم گردی قلعه آریز

بافق اجاره از 450,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
مجموعه بومگردی دیلباب

مجموعه بومگردی دیلباب

رشت اجاره از 1,200,000 تومان
 • 50 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه سنتی در نشتارود دینارسرا

اقامتگاه سنتی در نشتارود دینارسرا

نشتارود اجاره از 800,000 تومان
 • 40 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی کاروان آقای شاهی

اقامتگاه بومگردی کاروان آقای شاهی

خور و بیابانک اجاره از 450,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
خونه باغ مزرعه پدر بزرگ در بهشهر

خونه باغ مزرعه پدر بزرگ در بهشهر

بهشهر اجاره از 250,000 تومان
 • 33 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 3 ~ 8 ظرفیت