اجاره ویلا در طالقان

اجاره ویلا در طالقان

طالقان اجاره از 350,000 تومان 14
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
کلبه جنگلی در قلعه رودخان فومن

کلبه جنگلی در قلعه رودخان فومن

قلعه رودخان اجاره از 220,000 تومان
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت
اجاره خانه روستایی سنتی در تالش

اجاره خانه روستایی سنتی در تالش

تالش اجاره از 700,000 تومان
 • 250 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 7 ~ 20 ظرفیت
اجاره خانه سنتی در تالش

اجاره خانه سنتی در تالش

تالش اجاره از 900,000 تومان
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
 • 8 ~ 20 ظرفیت
رزرو خانه روستایی در تنکابن

رزرو خانه روستایی در تنکابن

تنکابن اجاره از 400,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره خانه سنتی در گیلان قلعه رودخان

اجاره خانه سنتی در گیلان قلعه رودخان

قلعه رودخان اجاره از 350,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی نزدیک فومن

اقامتگاه بومگردی نزدیک فومن

فومن اجاره از 190,000 تومان
 • 30 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
عمارت سنتی خانم بزرگ در فومن

عمارت سنتی خانم بزرگ در فومن

فومن اجاره از 300,000 تومان
 • 700 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفیت
اقامتگاه اسپهبد خورشید

اقامتگاه اسپهبد خورشید

سواد کوه اجاره از 200,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 2 ~ 6 ظرفیت
رزرو اقامتگاه سرای مهرگردیزد

رزرو اقامتگاه سرای مهرگردیزد

یزد اجاره از 80,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سرای مهرگرد

اقامتگاه بومگردی سرای مهرگرد

مهریز اجاره از 110,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی

اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی

یزد اجاره از 100,000 تومان
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی سپیدار

اقامتگاه بوم گردی سپیدار

شاهرود اجاره از 100,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سرونوش

اقامتگاه بومگردی سرونوش

گرگان اجاره از 150,000 تومان
 • 24 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی دُر بلوچ

اقامتگاه بوم گردی دُر بلوچ

چابهار اجاره از 110,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی عمارت بانو

اقامتگاه بومگردی عمارت بانو

یزد اجاره از 140,000 تومان
 • 10 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سمیر آمیز

اقامتگاه بومگردی سمیر آمیز

بم اجاره از 180,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
کلبه های جنگلی پارک جوارم

کلبه های جنگلی پارک جوارم

سواد کوه اجاره از 150,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 1 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی خانه پارسی

اقامتگاه بومگردی خانه پارسی

کاشان اجاره از 130,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 1 ظرفیت
اقامتگاه حس خوب در شهمیرزاد

اقامتگاه حس خوب در شهمیرزاد

شهمیرزاد اجاره از 1,200,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی حاج قاسم دهق

اقامتگاه بومگردی حاج قاسم دهق

نجف آباد اجاره از 100,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه سنتی فانوس ویونا

اقامتگاه سنتی فانوس ویونا

کاشان اجاره از 210,900 تومان
 • 25 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 5 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی پلاسجان

اقامتگاه بوم گردی پلاسجان

فریدون شهر اجاره از 110,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 12 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی بی بی گل

اقامتگاه بومگردی بی بی گل

سرباز اجاره از 100,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ساره گل

اقامتگاه بومگردی ساره گل

اسدآباد اجاره از 75,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی گلوسنگ

اقامتگاه بوم گردی گلوسنگ

کلیبر اجاره از 550,000 تومان
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی ترنج بم

اقامتگاه بوم گردی ترنج بم

بم اجاره از 260,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
کلبه بلوط در اقامتگاه بومگردی کومه

کلبه بلوط در اقامتگاه بومگردی کومه

بهشهر اجاره از 600,000 تومان
 • 18 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
کلبه کاج در اقامتگاه بومگردی کومه

کلبه کاج در اقامتگاه بومگردی کومه

بهشهر اجاره از 700,000 تومان
 • 24 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
کلبه انجیلی در اقامتگاه بومگردی کومه

کلبه انجیلی در اقامتگاه بومگردی کومه

بهشهر اجاره از 600,000 تومان
 • 24 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
کلبه صنوبر در اقامتگاه بومگردی کومه

کلبه صنوبر در اقامتگاه بومگردی کومه

بهشهر اجاره از 450,000 تومان
 • 9 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 2 ظرفیت