اجاره ویلای دوطبقه دربست

اجاره ویلای دوطبقه دربست

قیمت با تخفیف فقط امشب 200,000 تومان

فومن اجاره از 250,000 200,000 تومان 17
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا سنتی در زیباکنار

اجاره ویلا سنتی در زیباکنار

زیباکنار اجاره از 330,000 تومان 0
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 7 ~ 9 ظرفیت
ویلای سنتی جنگلی استخردار

ویلای سنتی جنگلی استخردار

تنکابن اجاره از 700,000 تومان
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلای سنتی جنگلی

اجاره ویلای سنتی جنگلی

تنکابن اجاره از 450,000 تومان
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
عمارت سنتی خانم بزرگ در فومن

عمارت سنتی خانم بزرگ در فومن

فومن اجاره از 170,000 تومان
 • 700 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفیت
اجاره خانه سنتی در جاده 2000

اجاره خانه سنتی در جاده 2000

تنکابن اجاره از 200,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
خانه سنتی جنگلی جاده 2000

خانه سنتی جنگلی جاده 2000

تنکابن اجاره از 450,000 تومان
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
رزرو خانه سنتی روستایی رامسر

رزرو خانه سنتی روستایی رامسر

رامسر اجاره از 250,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 6 ظرفیت
اقامتگاه اسپهبد خورشید

اقامتگاه اسپهبد خورشید

سواد کوه اجاره از 200,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 2 ~ 6 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی

اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی

یزد اجاره از 100,000 تومان
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
رزرو اقامتگاه سرای مهرگردیزد

رزرو اقامتگاه سرای مهرگردیزد

یزد اجاره از 100,000 تومان
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سرای مهرگرد

اقامتگاه بومگردی سرای مهرگرد

مهریز اجاره از 300,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 5 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی کدخدا

اقامتگاه بوم گردی کدخدا

دماوند اجاره از 150,000 تومان
 • 18 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی خانه مادربزرگ

اقامتگاه سنتی خانه مادربزرگ

یزد اجاره از 120,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 9 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی هزارویک شب

اقامتگاه بومگردی هزارویک شب

رامسر اجاره از 120,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 7 ~ 8 ظرفیت
کلبه چوبی سنتی جنگلی رامسر

کلبه چوبی سنتی جنگلی رامسر

رامسر اجاره از 350,000 تومان
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی اوبا

اقامتگاه بومگردی اوبا

کلیبر اجاره از 30,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 10 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
خانه روستایی در سنگچال

خانه روستایی در سنگچال

آمل اجاره از 130,000 تومان
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ترنجستان

اقامتگاه بومگردی ترنجستان

شیراز اجاره از 200,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه چشمه مراد شاهرود

اقامتگاه چشمه مراد شاهرود

شاهرود اجاره از 80,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی لوتکا

اقامتگاه بومگردی لوتکا

بندر انزلی اجاره از 260,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 12 ظرفیت
اجاره خانه کاهگلی روستایی

اجاره خانه کاهگلی روستایی

تنکابن اجاره از 300,000 تومان
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اقامتگاه روستایی سنتی بهشهر

اقامتگاه روستایی سنتی بهشهر

بهشهر اجاره از 120,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی ماه بانو

اقامتگاه بوم گردی ماه بانو

مرودشت اجاره از 35,000 تومان
 • 18 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 13 ظرفیت
اقامتگاه شیدگر در تخت جمشید

اقامتگاه شیدگر در تخت جمشید

مرودشت اجاره از 150,000 تومان
 • 25 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 20 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی کوبه

اقامتگاه بوم گردی کوبه

یزد اجاره از 60,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 16 ظرفیت
اقامتگاه بوم کلبه کوهسار

اقامتگاه بوم کلبه کوهسار

شیراز اجاره از 70,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 1 ~ 5 ظرفیت
مجموعه شیرین و فرهاد

مجموعه شیرین و فرهاد

میبد اجاره از 50,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 15 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه خانه مستوفی ابرکوه

اقامتگاه خانه مستوفی ابرکوه

ابرکوه اجاره از 50,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 1 ~ 5 ظرفیت
اقامتگاه آقازاده ابرکوه

اقامتگاه آقازاده ابرکوه

ابرکوه اجاره از 270,000 تومان
 • 16 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 3 ظرفیت
اقامتگاه مان همیشه سبز

اقامتگاه مان همیشه سبز

بوشهر اجاره از 130,000 تومان
 • 14 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 5 ظرفیت
خانه تاریخی ماه بی بی

خانه تاریخی ماه بی بی

اردکان اجاره از 55,000 تومان
 • 18 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 6 ظرفیت