اقامتگاه بومگردی اوبا

اقامتگاه بومگردی اوبا

کلیبر اجاره از 50,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 10 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
کلبه چوبی سنتی جنگلی رامسر

کلبه چوبی سنتی جنگلی رامسر

رامسر اجاره از 800,000 تومان
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت
اقامتگاه گردشگری قوامیه ریاب

اقامتگاه گردشگری قوامیه ریاب

گناباد اجاره از 120,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اجاره خانه روستایی در گیلان

اجاره خانه روستایی در گیلان

شاندرمن اجاره از 400,000 تومان
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا باغ در جهرم

اجاره ویلا باغ در جهرم

جهرم اجاره از 550,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی اولنگ کاشمر

اقامتگاه بومگردی اولنگ کاشمر

کاشمر اجاره از 45,000 تومان
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 7 ~ 12 ظرفیت
اجاره اقامتگاه بومگردی سوتکا

اجاره اقامتگاه بومگردی سوتکا

فومن اجاره از 150,000 تومان
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 12 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی خانه مادربزرگ

اقامتگاه سنتی خانه مادربزرگ

یزد اجاره از 215,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 9 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی ماه بانو

اقامتگاه بوم گردی ماه بانو

مرودشت اجاره از 35,000 تومان
 • 18 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 13 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی کوبه یزد

اقامتگاه بوم گردی کوبه یزد

یزد اجاره از 240,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 16 ظرفیت
اجاره ویلا باغ جنگلی در ماسال

اجاره ویلا باغ جنگلی در ماسال

ماسال اجاره از 340,000 تومان
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 11 ظرفیت
اجاره کلبه چوبی در سوادکوه

اجاره کلبه چوبی در سوادکوه

سواد کوه اجاره از 250,000 تومان
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی

اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی

رفسنجان اجاره از 50,000 تومان
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی کدخدا

اقامتگاه بوم گردی کدخدا

دماوند اجاره از 250,000 تومان
 • 18 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی اسالم

اقامتگاه بوم گردی اسالم

تالش اجاره از 300,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت
اقامتگاه وارش نزدیک رودبار

اقامتگاه وارش نزدیک رودبار

رودبار اجاره از 90,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 15 ظرفیت
اجاره خانه ویلایی در شفت

اجاره خانه ویلایی در شفت

شفت اجاره از 250,000 تومان
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
رزرو خانه باغ سنتی در تنکابن

رزرو خانه باغ سنتی در تنکابن

تنکابن اجاره از 1,000,000 تومان
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی ماسو

اقامتگاه بوم گردی ماسو

نوشهر اجاره از 180,000 تومان
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 12 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی در ماکلوان

اقامتگاه بومگردی در ماکلوان

ماسوله اجاره از 300,000 تومان
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفیت
اقامتگاه روستایی انار باغ

اقامتگاه روستایی انار باغ

بهشهر اجاره از 150,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ترنجستان

اقامتگاه بومگردی ترنجستان

شیراز اجاره از 200,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه چشمه مراد شاهرود

اقامتگاه چشمه مراد شاهرود

شاهرود اجاره از 80,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی لوتکا

اقامتگاه بومگردی لوتکا

بندر انزلی اجاره از 260,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 12 ظرفیت
اجاره خانه کاهگلی روستایی

اجاره خانه کاهگلی روستایی

شیرود اجاره از 300,000 تومان
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اقامتگاه بوم کلبه کوهسار

اقامتگاه بوم کلبه کوهسار

شیراز اجاره از 70,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 1 ~ 5 ظرفیت
مجموعه شیرین و فرهاد

مجموعه شیرین و فرهاد

میبد اجاره از 50,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 15 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه خانه مستوفی ابرکوه

اقامتگاه خانه مستوفی ابرکوه

ابرکوه اجاره از 50,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 1 ~ 5 ظرفیت
اقامتگاه آقازاده ابرکوه

اقامتگاه آقازاده ابرکوه

ابرکوه اجاره از 270,000 تومان
 • 16 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 3 ظرفیت
اقامتگاه مان همیشه سبز

اقامتگاه مان همیشه سبز

بوشهر اجاره از 130,000 تومان
 • 14 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 5 ظرفیت