اقامتگاه سنتی در نشتارود دینارسرا

اقامتگاه سنتی در نشتارود دینارسرا

نشتارود اجاره از 800,000 تومان
 • 40 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی کاروان آقای شاهی

اقامتگاه بومگردی کاروان آقای شاهی

خور و بیابانک اجاره از 450,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
خونه باغ مزرعه پدر بزرگ در بهشهر

خونه باغ مزرعه پدر بزرگ در بهشهر

بهشهر اجاره از 250,000 تومان
 • 33 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 3 ~ 8 ظرفیت
اکو کمپ عشایری ملک سویی

اکو کمپ عشایری ملک سویی

مشگین شهر اجاره از 480,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم‌گردی گیلان‌ تاج کلبه 2

اقامتگاه بوم‌گردی گیلان‌ تاج کلبه 2

رستم آباد اجاره از 900,000 تومان
 • 60 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 6 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی در ماسال

اقامتگاه بومگردی در ماسال

ماسال اجاره از 1,500,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت
اجاره کلبه چوبی الیزه در شیرگاه

اجاره کلبه چوبی الیزه در شیرگاه

قائم شهر اجاره از 380,000 تومان
 • 40 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 4 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی مریم گُلِی

اقامتگاه بومگردی مریم گُلِی

صومعه سرا اجاره از 1,300,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 6 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ترمه خاتون

اقامتگاه بومگردی ترمه خاتون

دامغان اجاره از 120,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی سرابی شوشتر

اقامتگاه سنتی سرابی شوشتر

شوشتر اجاره از 110,000 تومان
 • 35 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی فاندرکتام

اقامتگاه بومگردی فاندرکتام

رشت اجاره از 150,000 تومان
 • 35 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی باغچه مریم

اقامتگاه بومگردی باغچه مریم

لنگرود اجاره از 150,000 تومان
 • 45 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه گلبند در سراوان گیلان

اقامتگاه گلبند در سراوان گیلان

رودبار اجاره از 300,000 تومان
 • 35 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 6 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی اولنگ کاشمر

اقامتگاه بومگردی اولنگ کاشمر

کاشمر اجاره از 130,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی آرامان

اقامتگاه بومگردی آرامان

نمین اجاره از 550,000 تومان
 • 120 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 20 ظرفیت
اجاره اقامتگاه سنتی نزدیک رودبار

اجاره اقامتگاه سنتی نزدیک رودبار

رودبار اجاره از 1,000,000 تومان
 • 80 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سنگسر

اقامتگاه بومگردی سنگسر

مهدیشهر اجاره از 180,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی نارنج

اقامتگاه بومگردی نارنج

کرمان اجاره از 150,000 تومان
 • 45 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی بابا نوروز قلعه بالا

اقامتگاه بومگردی بابا نوروز قلعه بالا

شاهرود اجاره از 85,000 تومان
 • 30 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اجاره اقامتگاه بومگردی بابا طاهر

اجاره اقامتگاه بومگردی بابا طاهر

ماکو اجاره از 110,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی باغدشت ریوش

اقامتگاه بومگردی باغدشت ریوش

کاشمر اجاره از 75,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی حاجی اسماعیل

اقامتگاه بومگردی حاجی اسماعیل

همدان اجاره از 230,000 تومان
 • 30 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سرای چراغان

اقامتگاه بومگردی سرای چراغان

آران و بیدگل اجاره از 500,000 تومان
 • 600 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 5 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی رمضان بیک‌‌‌‌‌

اقامتگاه بومگردی رمضان بیک‌‌‌‌‌

کاشمر اجاره از 110,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی رویین دژ

اقامتگاه بومگردی رویین دژ

اسفراین اجاره از 100,000 تومان
 • 150 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی بیشاپور

اقامتگاه بومگردی بیشاپور

کازرون اجاره از 160,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه تاریخی نه چم

اقامتگاه تاریخی نه چم

کاشان اجاره از 450,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی نپار

اقامتگاه بومگردی نپار

بهشهر اجاره از 400,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی خوش بوم گیلان

اقامتگاه بومگردی خوش بوم گیلان

فومن اجاره از 210,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اجاره کلبه در ییلاق اولسبلنگاه ماسال

اجاره کلبه در ییلاق اولسبلنگاه ماسال

ماسال اجاره از 1,200,000 تومان
 • 30 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 4 ~ 4 ظرفیت