اجاره اقامتگاه بومگردی در پارسیان

اجاره اقامتگاه بومگردی در پارسیان

پارسیان اجاره از 150,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ناخدا علی

اقامتگاه بومگردی ناخدا علی

قشم اجاره از 100,000 تومان
 • 24 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی آویلا

اقامتگاه سنتی آویلا

کاشان اجاره از 220,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی اسالم

اقامتگاه بوم گردی اسالم

تالش اجاره از 500,000 تومان
 • 60 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت
اجاره ویلا باغ در جهرم

اجاره ویلا باغ در جهرم

جهرم اجاره از 450,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی کلبه روستایی

اقامتگاه بومگردی کلبه روستایی

فریدون شهر اجاره از 350,000 تومان
 • 250 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 8 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه سنتی مادر بزرگ

اقامتگاه سنتی مادر بزرگ

ورزنه اجاره از 70,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه گردشگری قوامیه ریاب

اقامتگاه گردشگری قوامیه ریاب

گناباد اجاره از 80,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم کلبه کوهسار

اقامتگاه بوم کلبه کوهسار

شیراز اجاره از 150,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 1 ~ 5 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی

اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی

رفسنجان اجاره از 75,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ورزنه

اقامتگاه بومگردی ورزنه

ورزنه اجاره از 75,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ماه نشین

اقامتگاه بومگردی ماه نشین

رودبار اجاره از 75,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی عمو قدرت

اقامتگاه بومگردی عمو قدرت

مینو دشت اجاره از 130,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی مگردیچ خان

اقامتگاه بومگردی مگردیچ خان

دولت آباد اجاره از 165,000 تومان
 • 30 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی تک تکو

اقامتگاه سنتی تک تکو

ورزنه اجاره از 130,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی دیرا

اقامتگاه بومگردی دیرا

خوانسار اجاره از 110,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
خانه بومگردی سرای مادری

خانه بومگردی سرای مادری

خوانسار اجاره از 77,000 تومان
 • 90 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
 • 1 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی یادگار بابا قدرت

اقامتگاه بومگردی یادگار بابا قدرت

خور و بیابانک اجاره از 110,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم‌گردی خانه جواهری

اقامتگاه بوم‌گردی خانه جواهری

فریدون شهر اجاره از 125,000 تومان
 • 35 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی بابا رجب

اقامتگاه سنتی بابا رجب

آران و بیدگل اجاره از 110,000 تومان
 • 24 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی موغان یوردو

اقامتگاه بومگردی موغان یوردو

مرند اجاره از 250,000 تومان
 • 80 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه مهر و ماه تشنیز

اقامتگاه مهر و ماه تشنیز

شهرکرد اجاره از 180,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 4 ظرفیت
خانه تاریخی ماه بی بی

خانه تاریخی ماه بی بی

اردکان اجاره از 130,000 تومان
 • 18 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی بابا ابراهیم

اقامتگاه بومگردی بابا ابراهیم

سمیرم اجاره از 85,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی حافظ

اقامتگاه بوم گردی حافظ

ورزنه اجاره از 85,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ستاره کویر

اقامتگاه بومگردی ستاره کویر

کاشان اجاره از 80,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی گندم زار

اقامتگاه بومگردی گندم زار

خور و بیابانک اجاره از 250,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سوشیانت

اقامتگاه بومگردی سوشیانت

خور و بیابانک اجاره از 170,000 تومان
 • 17 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی کدخدا

اقامتگاه بوم گردی کدخدا

خور و بیابانک اجاره از 290,000 تومان
 • 14 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
 اقامتگاه بوم‌گردی سرای خرم

اقامتگاه بوم‌گردی سرای خرم

خوانسار اجاره از 90,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت