اجاره ویلای دوبلکس چابکسر

اجاره ویلای دوبلکس چابکسر

چابکسر اجاره از 300,000 تومان
 • 250 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا در چابکسر

اجاره ویلا در چابکسر

چابکسر اجاره از 150,000 تومان
 • 70 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در جاده سرولات

اجاره ویلا در جاده سرولات

چابکسر اجاره از 700,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا در چابکسر

اجاره ویلا در چابکسر

چابکسر اجاره از 400,000 تومان
 • 400 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
ویلا در قاسم آباد علیا گیلان

ویلا در قاسم آباد علیا گیلان

چابکسر اجاره از 150,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
ویلای استخردار در چابکسر

ویلای استخردار در چابکسر

چابکسر اجاره از 700,000 تومان
 • 250 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی چابکسر

اجاره ویلا جنگلی چابکسر

چابکسر اجاره از 200,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
رزرو ویلا حیاط دار روبه جنگل

رزرو ویلا حیاط دار روبه جنگل

چابکسر اجاره از 300,000 تومان
 • 250 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلای جنگلی چابکسر

اجاره ویلای جنگلی چابکسر

چابکسر اجاره از 200,000 تومان
 • 180 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا در چابکسر

اجاره ویلا در چابکسر

چابکسر اجاره از 500,000 تومان
 • 130 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا در سرولات بااستخر

اجاره ویلا در سرولات بااستخر

چابکسر اجاره از 1,000,000 تومان
 • 350 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
ویلای چوبی استخردار با کلبه در چابکسر

ویلای چوبی استخردار با کلبه در چابکسر

چابکسر اجاره از 1,500,000 تومان
 • 80 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
ویلای استخردار ساحل اختصاصی چابکسر

ویلای استخردار ساحل اختصاصی چابکسر

چابکسر اجاره از 5,000,000 تومان
 • 650 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 7 اتاق
 • 10 ~ 20 ظرفیت