اجاره ویلا استخردار شهریار

اجاره ویلا استخردار شهریار

شهریار اجاره از 2,000,000 تومان 0
 • 120 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 20 نفر
اجاره ویلا استخر آبگرم شهریار

اجاره ویلا استخر آبگرم شهریار

شهریار اجاره از 800,000 تومان 0
 • 100 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 10 ~ 20 نفر
ویلا با استخر آبگرم اطراف شهریار

ویلا با استخر آبگرم اطراف شهریار

شهریار اجاره از 1,600,000 تومان 0
 • 130 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 نفر
اجاره باغ ویلا نزدیک تهران

اجاره باغ ویلا نزدیک تهران

شهریار اجاره از 2,000,000 تومان 1
 • 250 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 10 ~ 20 نفر
اجاره ویلا با استخر آبگرم در شهریار

اجاره ویلا با استخر آبگرم در شهریار

شهریار اجاره از 1,700,000 تومان 0
 • 140 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 2 ~ 6 نفر
ویلا با استخر سرپوشیده شهریار

ویلا با استخر سرپوشیده شهریار

شهریار اجاره از 2,500,000 تومان 0
 • 250 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 2 ~ 6 نفر
اجاره ویلا استخر روباز نزدیک شهریار

اجاره ویلا استخر روباز نزدیک شهریار

شهریار اجاره از 1,500,000 تومان 0
 • 80 متر بنا
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 6 ~ 12 نفر
اجاره ویلا در شهریار استخر روباز

اجاره ویلا در شهریار استخر روباز

شهریار اجاره از 3,000,000 تومان 0
 • 165 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 12 نفر
اقامتگاه بومگردی قجرآباد

اقامتگاه بومگردی قجرآباد

شهریار اجاره از 200,000 تومان
 • 120 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت