اجاره ویلا در شمشک

اجاره ویلا در شمشک

شمشک اجاره از 400,000 تومان
  • 50 m2 ساختمان
  • 2 طبقه
  • 1 اتاق
  • 2 ~ 4 ظرفیت
اجاره ویلا در شمشک

اجاره ویلا در شمشک

شمشک اجاره از 1,500,000 تومان
  • 1200 m2 ساختمان
  • 3 طبقه
  • 4 اتاق
  • 8 ~ 12 ظرفیت