ویلا با استخر نزدیک نمک آبرود

ویلا با استخر نزدیک نمک آبرود

چالوس اجاره از 1,400,000 تومان
  • 530 ساختمان
  • 3 طبقه
  • 4 اتاق
  • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا استخردار در چالوس

اجاره ویلا استخردار در چالوس

چالوس اجاره از 1,500,000 تومان
  • 250 ساختمان
  • 2 طبقه
  • 3 اتاق
  • 6 ~ 8 ظرفیت