اجاره ویلا استخردار مهرشهر کرج

اجاره ویلا استخردار مهرشهر کرج

کرج اجاره از 1,000,000 تومان 0
 • 90 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 8 ~ 10 نفر
ویلا استخر آبگرم مهرشهر کرج

ویلا استخر آبگرم مهرشهر کرج

کرج اجاره از 1,500,000 تومان 5
 • 150 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 8 ~ 8 نفر
اجاره ویلا با 2 استخر در محمدشهر

اجاره ویلا با 2 استخر در محمدشهر

کرج اجاره از 5,000,000 تومان 2
 • 180 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 15 نفر
اجاره ویلا ابتدای جاده چالوس

اجاره ویلا ابتدای جاده چالوس

کرج اجاره از 2,500,000 تومان 12
 • 130 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 نفر
ویلا استخر روباز آبگرم اطراف کرج

ویلا استخر روباز آبگرم اطراف کرج

کرج اجاره از 2,000,000 تومان 0
 • 190 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 10 ~ 20 نفر
اجاره ویلا با استخر در کرج

اجاره ویلا با استخر در کرج

کرج اجاره از 1,700,000 تومان 4
 • 150 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 10 نفر
اقامتگاه بوم گردی حاج داوود بزرگمهر

اقامتگاه بوم گردی حاج داوود بزرگمهر

کرج اجاره از 200,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
ویلا در وینه جاده چالوس استخردار

ویلا در وینه جاده چالوس استخردار

کرج اجاره از 5,000,000 تومان
 • 400 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 8 ظرفیت