اجاره ویلا استخر آبگرم در دماوند

اجاره ویلا استخر آبگرم در دماوند

دماوند اجاره از 4,000,000 تومان 0
 • 380 متر بنا
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 نفر
اجاره ویلا استخردار در آبسرد

اجاره ویلا استخردار در آبسرد

دماوند اجاره از 5,500,000 تومان 6
 • 500 متر بنا
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
 • 12 ~ 20 نفر
اجاره عمارت لوکس زیما در دماوند

اجاره عمارت لوکس زیما در دماوند

دماوند اجاره از 18,000,000 تومان 0
 • 1200 متر بنا
 • 4 طبقه
 • 5 اتاق
 • 10 ~ 20 نفر
ویلا با استخر جکوزی سرپوشیده دماوند

ویلا با استخر جکوزی سرپوشیده دماوند

دماوند اجاره از 2,500,000 تومان 1
 • 460 متر بنا
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 18 نفر
ویلا در دماوند با استخر و جکوزی

ویلا در دماوند با استخر و جکوزی

دماوند اجاره از 2,800,000 تومان 0
 • 150 متر بنا
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 10 نفر
مجموعه اقامتی روژان

مجموعه اقامتی روژان

دماوند اجاره از 350,000 تومان
 • 35 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی آرتین دماوند

اقامتگاه بوم گردی آرتین دماوند

دماوند اجاره از 190,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی خانه گردو

اقامتگاه بومگردی خانه گردو

دماوند اجاره از 150,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی کدخدا

اقامتگاه بوم گردی کدخدا

دماوند اجاره از 250,000 تومان
 • 18 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 20 ظرفیت