اقامتگاه بومگردی سی سن

اقامتگاه بومگردی سی سن

آمل اجاره از 480,000 تومان
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
رزرو ویلا بااستخر در چمستان

رزرو ویلا بااستخر در چمستان

آمل اجاره از 350,000 تومان
 • 320 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی در کلوده

اجاره ویلا جنگلی در کلوده

آمل اجاره از 250,000 تومان
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 15 ~ 12 ظرفیت