رزرو ویلا بااستخر در چمستان

رزرو ویلا بااستخر در چمستان

آمل اجاره از 350,000 تومان
  • 320 m2 ساختمان
  • 3 طبقه
  • 2 اتاق
  • 6 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی در کلوده

اجاره ویلا جنگلی در کلوده

آمل اجاره از 250,000 تومان
  • 90 m2 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 2 اتاق
  • 15 ~ 12 ظرفیت