کلبه جنگلی در ییلاق سنگچال آمل

کلبه جنگلی در ییلاق سنگچال آمل

آمل اجاره از 450,000 تومان
 • 80 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا در آمل استخردار

اجاره ویلا در آمل استخردار

آمل اجاره از 2,000,000 تومان
 • 280 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سی سن

اقامتگاه بومگردی سی سن

آمل اجاره از 400,000 تومان
 • 300 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
رزرو ویلا بااستخر در چمستان

رزرو ویلا بااستخر در چمستان

آمل اجاره از 350,000 تومان
 • 320 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی در کلوده

اجاره ویلا جنگلی در کلوده

آمل اجاره از 250,000 تومان
 • 90 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 15 ~ 12 ظرفیت