خانه بومگردی سرای مادری

خانه بومگردی سرای مادری

خوانسار اجاره از 77,000 تومان
 • 90 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
 • 1 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی یادگار بابا قدرت

اقامتگاه بومگردی یادگار بابا قدرت

خور و بیابانک اجاره از 110,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم‌گردی خانه جواهری

اقامتگاه بوم‌گردی خانه جواهری

فریدون شهر اجاره از 125,000 تومان
 • 35 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی بابا رجب

اقامتگاه سنتی بابا رجب

آران و بیدگل اجاره از 110,000 تومان
 • 24 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی بابا ابراهیم

اقامتگاه بومگردی بابا ابراهیم

سمیرم اجاره از 85,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه سنتی سرای شکوه برزک

اقامتگاه سنتی سرای شکوه برزک

کاشان اجاره از 95,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه سنتی گلاب

اقامتگاه سنتی گلاب

کاشان اجاره از 250,000 تومان
 • 1 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی حافظ

اقامتگاه بوم گردی حافظ

ورزنه اجاره از 85,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ستاره کویر

اقامتگاه بومگردی ستاره کویر

کاشان اجاره از 80,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی گندم زار

اقامتگاه بومگردی گندم زار

خور و بیابانک اجاره از 250,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سوشیانت

اقامتگاه بومگردی سوشیانت

خور و بیابانک اجاره از 170,000 تومان
 • 17 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی کدخدا

اقامتگاه بوم گردی کدخدا

خور و بیابانک اجاره از 290,000 تومان
 • 14 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بوم‌گردی سرای خرم

اقامتگاه بوم‌گردی سرای خرم

خوانسار اجاره از 90,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی کلاته

اقامتگاه بوم گردی کلاته

خور و بیابانک اجاره از 110,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی بابا حبیب

اقامتگاه بوم گردی بابا حبیب

نطنز اجاره از 80,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه سنتی سهراب کویر

اقامتگاه سنتی سهراب کویر

کاشان اجاره از 150,000 تومان
 • 18 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
ویلا با استخر در باغبهادران اصفهان

ویلا با استخر در باغبهادران اصفهان

باغ بهادران اجاره از 650,000 تومان
 • 90 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی کربلایی فریدون

اقامتگاه بومگردی کربلایی فریدون

گلپایگان اجاره از 75,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی زیباچنار

اقامتگاه بومگردی زیباچنار

کاشان اجاره از 100,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی آمیرزا

اقامتگاه بومگردی آمیرزا

کاشان اجاره از 260,000 تومان
 • 10 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
مهمانپذیر سنتی هُد

مهمانپذیر سنتی هُد

اصفهان اجاره از 170,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی عمارت کهن

اقامتگاه بومگردی عمارت کهن

کاشان اجاره از 90,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ترنج کاشان

اقامتگاه بومگردی ترنج کاشان

کاشان اجاره از 160,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی اسکندر

اقامتگاه بومگردی اسکندر

خور و بیابانک اجاره از 150,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه زیبایی های کویر

اقامتگاه زیبایی های کویر

خور و بیابانک اجاره از 150,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه سنتی موحدی

اقامتگاه سنتی موحدی

فریدون شهر اجاره از 120,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
رزرو خانه سنتی در کویر ورزنه

رزرو خانه سنتی در کویر ورزنه

ورزنه اجاره از 90,000 تومان
 • 350 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 2 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی حشمت

اقامتگاه بومگردی حشمت

خور و بیابانک اجاره از 130,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ترند

اقامتگاه بومگردی ترند

خور و بیابانک اجاره از 95,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم‌گردی استاد ایاز

اقامتگاه بوم‌گردی استاد ایاز

باغ بهادران اجاره از 150,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت