مجموعه سنتی سرهنگ

مجموعه سنتی سرهنگ

اردستان اجاره از 60,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 1 ظرفیت
عمارت آینه خانه قهی

عمارت آینه خانه قهی

هرند اجاره از 150,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی عمارت خلوت

اقامتگاه بوم گردی عمارت خلوت

هرند اجاره از 120,000 تومان
 • 16 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی خانه بوتیمار

اقامتگاه بوم گردی خانه بوتیمار

هرند اجاره از 75,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی اشینه ونک

اقامتگاه بوم گردی اشینه ونک

سمیرم اجاره از 150,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 1 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی چشمه ناز

اقامتگاه بوم گردی چشمه ناز

سمیرم اجاره از 90,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اجاره خانه مسافر در سمیرم

اجاره خانه مسافر در سمیرم

سمیرم اجاره از 250,000 تومان
 • 150 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی بام سمیرم

اقامتگاه بوم گردی بام سمیرم

سمیرم اجاره از 75,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
مهمانسرای سنتی خانه مروی

مهمانسرای سنتی خانه مروی

ورزنه اجاره از 90,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی باغ کوشک

اقامتگاه بومگردی باغ کوشک

ورزنه اجاره از 95,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی نارگل

اقامتگاه بوم گردی نارگل

اصفهان اجاره از 120,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی اصفهان

اقامتگاه بوم گردی اصفهان

اصفهان اجاره از 120,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی کوچه باغ

اقامتگاه سنتی کوچه باغ

اصفهان اجاره از 120,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی انوشیروان

اقامتگاه بوم گردی انوشیروان

خور و بیابانک اجاره از 90,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی گاره دژ

اقامتگاه بوم گردی گاره دژ

ورزنه اجاره از 100,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اجاره ویلا باغ استخردار در اصفهان

اجاره ویلا باغ استخردار در اصفهان

اصفهان اجاره از 600,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
مهمانسراى بومگردى رهاب

مهمانسراى بومگردى رهاب

خور و بیابانک اجاره از 150,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی کارما

اقامتگاه بومگردی کارما

اصفهان اجاره از 120,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
ویلا لب رودخانه باغبهادران با استخر

ویلا لب رودخانه باغبهادران با استخر

باغ بهادران اجاره از 1,000,000 تومان
 • 160 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه سنتی افوشتا

اقامتگاه سنتی افوشتا

نطنز اجاره از 250,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی حاج قاسم

اقامتگاه بومگردی حاج قاسم

نجف آباد اجاره از 150,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی خانه سیب

اقامتگاه بومگردی خانه سیب

سمیرم اجاره از 95,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی مهروماه کویر

اقامتگاه بومگردی مهروماه کویر

نطنز اجاره از 95,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی آویلا

اقامتگاه سنتی آویلا

کاشان اجاره از 220,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی کلبه روستایی

اقامتگاه بومگردی کلبه روستایی

فریدون شهر اجاره از 350,000 تومان
 • 250 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 8 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه سنتی مادر بزرگ

اقامتگاه سنتی مادر بزرگ

ورزنه اجاره از 70,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ورزنه

اقامتگاه بومگردی ورزنه

ورزنه اجاره از 75,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی تک تکو

اقامتگاه سنتی تک تکو

ورزنه اجاره از 130,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی مگردیچ خان

اقامتگاه بومگردی مگردیچ خان

دولت آباد اجاره از 165,000 تومان
 • 30 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی دیرا

اقامتگاه بومگردی دیرا

خوانسار اجاره از 110,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت