اجاره ویلا باغبهادران اصفهان

اجاره ویلا باغبهادران اصفهان

باغ بهادران اجاره از 600,000 تومان 13
 • 90 متر بنا
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 2 ~ 6 نفر
اجاره باغ ویلا نزدیک اصفهان

اجاره باغ ویلا نزدیک اصفهان

اصفهان اجاره از 200,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 10 ~ 18 ظرفیت
اجاره اقامتگاه در باغبهادران لب رودخانه

اجاره اقامتگاه در باغبهادران لب رودخانه

باغ بهادران اجاره از 200,000 تومان
 • 110 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
عمارت بومگردی خانه سیفی‌ها

عمارت بومگردی خانه سیفی‌ها

گلپایگان اجاره از 90,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی ناصریه

اقامتگاه بوم گردی ناصریه

خور و بیابانک اجاره از 100,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی خانم تاج

اقامتگاه بوم گردی خانم تاج

کاشان اجاره از 79,000 تومان
 • 24 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی خانه توریست

اقامتگاه بوم گردی خانه توریست

اردستان اجاره از 85,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی دلنشین

اقامتگاه بوم گردی دلنشین

شهرضا اجاره از 150,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه کویری بالی

اقامتگاه کویری بالی

خور و بیابانک اجاره از 120,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی ننه کوکب

اقامتگاه بوم گردی ننه کوکب

اردستان اجاره از 120,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی کاشانه روشن

اقامتگاه سنتی کاشانه روشن

کاشان اجاره از 350,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی سپنتا

اقامتگاه بوم گردی سپنتا

ورزنه اجاره از 80,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی سرای سایه

اقامتگاه بوم گردی سرای سایه

کاشان اجاره از 150,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 19 ظرفیت
هتل سنتی خادمی

هتل سنتی خادمی

کاشان اجاره از 230,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ساحل کویر

اقامتگاه بومگردی ساحل کویر

خور و بیابانک اجاره از 110,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی خان نشین

اقامتگاه بوم گردی خان نشین

نایین اجاره از 130,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
کمپینگ گردشگری جاده ابریشم

کمپینگ گردشگری جاده ابریشم

خور و بیابانک اجاره از 120,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی شاسوسا

اقامتگاه سنتی شاسوسا

کاشان اجاره از 430,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی خانه نقلی

اقامتگاه بوم گردی خانه نقلی

کاشان اجاره از 180,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی باباغلام

اقامتگاه بومگردی باباغلام

کاشان اجاره از 120,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی قافله کویر

اقامتگاه بومگردی قافله کویر

خور و بیابانک اجاره از 115,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی آقا خسرو

اقامتگاه بوم گردی آقا خسرو

فریدون شهر اجاره از 125,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
مهمانپذیر سنتی قلعه جندق

مهمانپذیر سنتی قلعه جندق

خور و بیابانک اجاره از 110,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه پاسارگاد اصفهان

اقامتگاه پاسارگاد اصفهان

اصفهان اجاره از 170,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
هتل سنتی انار نایین

هتل سنتی انار نایین

نایین اجاره از 261,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
كاروانسرای انارک

كاروانسرای انارک

نایین اجاره از 150,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی عمو نوروز خور

اقامتگاه بوم گردی عمو نوروز خور

خور و بیابانک اجاره از 100,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی الما

اقامتگاه بومگردی الما

نایین اجاره از 100,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه روستایی بابا قاسم

اقامتگاه روستایی بابا قاسم

نایین اجاره از 150,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
مهمانسرای بومگردی نگارین

مهمانسرای بومگردی نگارین

نایین اجاره از 170,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی شب نشین

اقامتگاه بومگردی شب نشین

نایین اجاره از 150,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت