رزرو اقامتگاه سرای مهرگردیزد

رزرو اقامتگاه سرای مهرگردیزد

یزد اجاره از 80,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سرای مهرگرد

اقامتگاه بومگردی سرای مهرگرد

مهریز اجاره از 110,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی

اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی

یزد اجاره از 100,000 تومان
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی عمارت بانو

اقامتگاه بومگردی عمارت بانو

یزد اجاره از 140,000 تومان
 • 10 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی دالون

اقامتگاه بوم گردی دالون

یزد اجاره از 70,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 10 ظرفیت
اجاره سوییت سنتی در یزد

اجاره سوییت سنتی در یزد

میبد اجاره از 150,000 تومان
 • 50 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 4 ظرفیت
اجاره خانه حیاط دار دربست در یزد

اجاره خانه حیاط دار دربست در یزد

یزد اجاره از 200,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
 • 3 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه سنتی خانه مادربزرگ

اقامتگاه سنتی خانه مادربزرگ

یزد اجاره از 215,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 9 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی کوبه یزد

اقامتگاه بوم گردی کوبه یزد

یزد اجاره از 240,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 16 ظرفیت
ویلای اجاره ای در یزد

ویلای اجاره ای در یزد

یزد اجاره از 300,000 تومان
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 3 ~ 6 ظرفیت
مجموعه شیرین و فرهاد

مجموعه شیرین و فرهاد

میبد اجاره از 50,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 15 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه خانه مستوفی ابرکوه

اقامتگاه خانه مستوفی ابرکوه

ابرکوه اجاره از 50,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 1 ~ 5 ظرفیت
اقامتگاه آقازاده ابرکوه

اقامتگاه آقازاده ابرکوه

ابرکوه اجاره از 270,000 تومان
 • 16 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 3 ظرفیت
خانه تاریخی ماه بی بی

خانه تاریخی ماه بی بی

اردکان اجاره از 55,000 تومان
 • 18 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 6 ظرفیت
رزرو خانه سنتی شاطربمون میبد

رزرو خانه سنتی شاطربمون میبد

میبد اجاره از 40,000 تومان
 • 700 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت