اجاره ویلا در طالقان

اجاره ویلا در طالقان

طالقان اجاره از 150,000 تومان 6
  • 75 m2 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 1 اتاق
  • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا در طالقان

اجاره ویلا در طالقان

طالقان اجاره از 290,000 تومان 1
  • 80 m2 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 1 اتاق
  • 2 ~ 4 ظرفیت