اجاره ویلا در شفت با استخر آبگرم

اجاره ویلا در شفت با استخر آبگرم

شفت
اجاره از 4,000,000 تومان
ویژه
 • 170 متر بنا
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 8 نفر
اجاره مجتمع اقامتی در شفت

اجاره مجتمع اقامتی در شفت

شفت
اجاره از 14,000,000 تومان
ویژه
 • 500 متر بنا
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 10 ~ 17 نفر
اجاره ویلا جنگلی با استخر در شفت

اجاره ویلا جنگلی با استخر در شفت

شفت اجاره از 3,500,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا باغ در شفت

اجاره ویلا باغ در شفت

شفت اجاره از 1,200,000 تومان
 • 80 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی در شفت

اجاره ویلا جنگلی در شفت

شفت اجاره از 400,000 تومان
 • 130 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا در شفت

اجاره ویلا در شفت

شفت اجاره از 650,000 تومان
 • 85 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ماسو

اقامتگاه بومگردی ماسو

شفت اجاره از 1,200,000 تومان
 • 30 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا نزدیک دریاچه در شفت

اجاره ویلا نزدیک دریاچه در شفت

شفت اجاره از 1,500,000 تومان
 • 300 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 20 ظرفیت
اجاره ویلا باغ اطراف فومن

اجاره ویلا باغ اطراف فومن

شفت اجاره از 600,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 9 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی گل یخ گیلان

اقامتگاه بومگردی گل یخ گیلان

شفت اجاره از 75,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 12 ظرفیت