اجاره مجتمع اقامتی در شفت

اجاره مجتمع اقامتی در شفت

شفت
اجاره از 25,000,000 تومان
ویژه
 • 500 متر بنا
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 10 ~ 17 نفر
اجاره ویلا در شفت با استخر آبگرم

اجاره ویلا در شفت با استخر آبگرم

شفت اجاره از 4,650,000 تومان
 • 170 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا باغ در شفت

اجاره ویلا باغ در شفت

شفت اجاره از 1,500,000 تومان
 • 70 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی در شفت

اجاره ویلا جنگلی در شفت

شفت اجاره از 1,000,000 تومان
 • 130 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی با استخر در شفت

اجاره ویلا جنگلی با استخر در شفت

شفت اجاره از 3,500,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در شفت

اجاره ویلا در شفت

شفت اجاره از 650,000 تومان
 • 85 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا در شفت گیلان

اجاره ویلا در شفت گیلان

شفت اجاره از 3,000,000 تومان
 • 350 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 15 ظرفیت
اجاره ویلا نزدیک دریاچه در شفت

اجاره ویلا نزدیک دریاچه در شفت

شفت اجاره از 1,500,000 تومان
 • 300 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 20 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی نزدیک شفت

اجاره ویلا جنگلی نزدیک شفت

شفت اجاره از 1,200,000 تومان
 • 80 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا در شفت گیلان

اجاره ویلا در شفت گیلان

شفت اجاره از 1,000,000 تومان
 • 140 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 20 ظرفیت
اجاره اقامتگاه جنگلی نزدیک شفت

اجاره اقامتگاه جنگلی نزدیک شفت

شفت اجاره از 500,000 تومان
 • 55 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 4 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ماسو

اقامتگاه بومگردی ماسو

شفت اجاره از 1,200,000 تومان
 • 30 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 8 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی گل یخ گیلان

اقامتگاه بومگردی گل یخ گیلان

شفت اجاره از 75,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 12 ظرفیت