مجتمع اقامتی رویایی در شفت

مجتمع اقامتی رویایی در شفت

شفت اجاره از 2,500,000 تومان 2
  • 500 m2 ساختمان
  • 2 طبقه
  • 5 اتاق
  • 10 ~ 20 ظرفیت