اجاره ویلای ساحلی در رستمرود

اجاره ویلای ساحلی در رستمرود

رستم رود اجاره از 750,000 تومان
  • 250 m2 ساختمان
  • 2 طبقه
  • 3 اتاق
  • 6 ~ 6 ظرفیت
ویلا باغ اجاره ای در نور

ویلا باغ اجاره ای در نور

رستم رود اجاره از 200,000 تومان
  • 90 m2 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 2 اتاق
  • 4 ~ 5 ظرفیت
اجاره ویلای ساحلی در رستمرود

اجاره ویلای ساحلی در رستمرود

رستم رود اجاره از 350,000 تومان
  • 90 m2 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 2 اتاق
  • 4 ~ 5 ظرفیت
ویلا دوبلکس ساحلی در نور

ویلا دوبلکس ساحلی در نور

رستم رود اجاره از 350,000 تومان
  • 145 m2 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 3 اتاق
  • 6 ~ 10 ظرفیت