رزرو ویلا شمال استخر دار جنگلی

رزرو ویلا شمال استخر دار جنگلی

خمام اجاره از 2,500,000 تومان 1
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 9 ظرفیت
اجاره ویلا لوکس نزدیک خمام

اجاره ویلا لوکس نزدیک خمام

خمام اجاره از 4,000,000 تومان
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت
اجاره خانه ویلایی در خمام

اجاره خانه ویلایی در خمام

خمام اجاره از 120,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره خانه در خشکبیجار

اجاره خانه در خشکبیجار

خمام اجاره از 150,000 تومان
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 15 ظرفیت
ویلا شیک ودنج درکاسپین انزلی

ویلا شیک ودنج درکاسپین انزلی

خمام اجاره از 200,000 تومان
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 14 ظرفیت