اجاره خانه در خشکبیجار

اجاره خانه در خشکبیجار

خمام اجاره از 150,000 تومان
  • 250 m2 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 2 اتاق
  • 5 ~ 15 ظرفیت
ویلا شیک ودنج درکاسپین انزلی

ویلا شیک ودنج درکاسپین انزلی

خمام اجاره از 200,000 تومان
  • 160 m2 ساختمان
  • 2 طبقه
  • 2 اتاق
  • 8 ~ 14 ظرفیت