اجاره ویلا با استخر کوهسار

اجاره ویلا با استخر کوهسار

کوهسار اجاره از 2,000,000 تومان 1
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

کوهسار اجاره از 1,900,000 تومان 0
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا با استخر آبگرم کردان

اجاره ویلا با استخر آبگرم کردان

کوهسار اجاره از 1,000,000 تومان 0
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت