اجاره ویلا با استخر آبگرم

اجاره ویلا با استخر آبگرم

کوهسار اجاره از 1,300,000 تومان 8
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 14 ظرفیت
اجاره ویلا با استخر روباز

اجاره ویلا با استخر روباز

کوهسار اجاره از 300,000 تومان 4
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
اجاره ویلا با استخر آبگرم

اجاره ویلا با استخر آبگرم

کوهسار اجاره از 1,000,000 تومان 1
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 14 ظرفیت