ویلا با استخر آبگرم کوهسار کردان

ویلا با استخر آبگرم کوهسار کردان

کوهسار اجاره از 900,000 تومان 0
 • 130 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 2 ~ 5 نفر
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

کوهسار اجاره از 2,200,000 تومان 0
 • 180 متر بنا
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 نفر
اجاره ویلا با استخر کوهسار

اجاره ویلا با استخر کوهسار

کوهسار اجاره از 3,000,000 تومان 1
 • 150 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 نفر
اجاره ویلا باغ در کوهسار

اجاره ویلا باغ در کوهسار

کوهسار اجاره از 700,000 تومان 0
 • 170 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 2 ~ 10 نفر
اجاره ویلا استخر سرپوشیده کوهسار

اجاره ویلا استخر سرپوشیده کوهسار

کوهسار اجاره از 1,800,000 تومان 1
 • 350 متر بنا
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 7 نفر