اقامتگاه بومگردی ناروسینه

اقامتگاه بومگردی ناروسینه

نایین اجاره از 90,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اجاره مهمانسرای کاراتینا در نایین

اجاره مهمانسرای کاراتینا در نایین

نایین اجاره از 170,000 تومان
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی یادگار بابا قدرت

اقامتگاه بومگردی یادگار بابا قدرت

نایین اجاره از 90,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی حشمت

اقامتگاه بومگردی حشمت

نایین اجاره از 130,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
رزرو خانه سنتی در کویر ورزنه

رزرو خانه سنتی در کویر ورزنه

نایین اجاره از 90,000 تومان
 • 350 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 2 ~ 10 ظرفیت