اجاره ویلا باغ در لنگرود

اجاره ویلا باغ در لنگرود

لنگرود اجاره از 200,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 2 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در لنگرود

اجاره ویلا در لنگرود

لنگرود اجاره از 200,000 تومان
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا دربست در شمال

اجاره ویلا دربست در شمال

لنگرود اجاره از 150,000 تومان
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 15 ظرفیت