اجاره ویلا صومعه سرا با ویوی دریاچه

اجاره ویلا صومعه سرا با ویوی دریاچه

صومعه سرا اجاره از 500,000 تومان
  • 180 m2 ساختمان
  • 2 طبقه
  • 2 اتاق
  • 4 ~ 20 ظرفیت
خانه باغ روستایی در گیلان

خانه باغ روستایی در گیلان

صومعه سرا اجاره از 350,000 تومان
  • 60 m2 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 2 اتاق
  • 2 ~ 4 ظرفیت
اجاره روزانه خانه روستایی گیلان

اجاره روزانه خانه روستایی گیلان

صومعه سرا اجاره از 250,000 تومان
  • 230 m2 ساختمان
  • 2 طبقه
  • 3 اتاق
  • 5 ~ 15 ظرفیت
اجاره خانه ویلایی در گیلان

اجاره خانه ویلایی در گیلان

صومعه سرا اجاره از 200,000 تومان
  • 80 m2 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 2 اتاق
  • 4 ~ 6 ظرفیت