اقامتگاه بومگردی مگردیچ خان

اقامتگاه بومگردی مگردیچ خان

دولت آباد اجاره از 90,000 تومان
  • 30 m2 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 1 اتاق
  • 1 ~ 20 ظرفیت