اجاره ویلا با استخر آبگرم

اجاره ویلا با استخر آبگرم

دزفول اجاره از 1,200,000 تومان
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 12 ~ 20 ظرفیت
اجاره ویلا باغ بااستخر دزفول

اجاره ویلا باغ بااستخر دزفول

دزفول اجاره از 1,000,000 تومان
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 12 ~ 20 ظرفیت
اجاره ویلا استخردار در دزفول

اجاره ویلا استخردار در دزفول

دزفول اجاره از 1,000,000 تومان
 • 350 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 12 ~ 20 ظرفیت
اجاره ویلا لوکس در دزفول

اجاره ویلا لوکس در دزفول

دزفول اجاره از 2,500,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا باغ در دزفول

اجاره ویلا باغ در دزفول

دزفول اجاره از 1,200,000 تومان
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 10 ~ 20 ظرفیت
اجاره ویلا استخردار در دزفول

اجاره ویلا استخردار در دزفول

دزفول اجاره از 1,000,000 تومان
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت
ویلا باغ استخردار در دزفول

ویلا باغ استخردار در دزفول

دزفول اجاره از 800,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 12 ~ 15 ظرفیت
اجاره ویلا استخردار در دزفول

اجاره ویلا استخردار در دزفول

دزفول اجاره از 400,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 10 ~ 15 ظرفیت