کلبه انار در اقامتگاه بومگردی کومه

کلبه انار در اقامتگاه بومگردی کومه

بهشهر اجاره از 700,000 تومان
 • 9 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 2 ~ 2 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سبنی کبودان

اقامتگاه بومگردی سبنی کبودان

بردسکن اجاره از 80,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی خانه ابریشم رامیان

اقامتگاه بومگردی خانه ابریشم رامیان

رامیان اجاره از 140,000 تومان
 • 18 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ریگ چشمه

اقامتگاه بومگردی ریگ چشمه

علی آباد کتول اجاره از 450,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 6 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی شاه عباسی

اقامتگاه بوم گردی شاه عباسی

کلیبر اجاره از 200,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت
اقامتگاه بوم‌گردی گیلان‌ تاج

اقامتگاه بوم‌گردی گیلان‌ تاج

رستم آباد اجاره از 400,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
کلبه چوبی الیزه

کلبه چوبی الیزه

قائم شهر اجاره از 380,000 تومان
 • 40 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی کربلایی فریدون

اقامتگاه بومگردی کربلایی فریدون

گلپایگان اجاره از 200,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی قلعه سرد

اقامتگاه بومگردی قلعه سرد

ایذه اجاره از 85,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی دالون

اقامتگاه بوم گردی دالون

یزد اجاره از 70,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی چشمه مراد

اقامتگاه بومگردی چشمه مراد

شاهرود اجاره از 75,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه گردشگری خوش نشین

اقامتگاه گردشگری خوش نشین

رستم آباد اجاره از 160,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی قلعه امیرخان

اقامتگاه بومگردی قلعه امیرخان

شاهرود اجاره از 100,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی خانه باغ شاکر

اقامتگاه بوم گردی خانه باغ شاکر

آران و بیدگل اجاره از 100,000 تومان
 • 18 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی بابا ابراهیم

اقامتگاه بومگردی بابا ابراهیم

سمیرم اجاره از 55,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اجاره هاستل سرو اصفهان

اجاره هاستل سرو اصفهان

اصفهان اجاره از 290,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ترنج کاشان

اقامتگاه بومگردی ترنج کاشان

کاشان اجاره از 130,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی آوای تالاب

اقامتگاه بوم گردی آوای تالاب

بروجن اجاره از 120,000 تومان
 • 45 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی امیدیه

اقامتگاه بومگردی امیدیه

اسفراین اجاره از 250,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی کیمه در سوادکوه

اقامتگاه بوم گردی کیمه در سوادکوه

سواد کوه اجاره از 700,000 تومان
 • 56 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی کیمه در سوادکوه

اقامتگاه بومگردی کیمه در سوادکوه

سواد کوه اجاره از 400,000 تومان
 • 40 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی هماتاج

اقامتگاه بومگردی هماتاج

سمیرم اجاره از 100,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 12 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی پری دخت

اقامتگاه بومگردی پری دخت

شیراز اجاره از 160,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی گلستانکوه خوانسار

اقامتگاه بومگردی گلستانکوه خوانسار

خوانسار اجاره از 468,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 5 ظرفیت
ویلا در مجتمع اقامتی گلستانکوه

ویلا در مجتمع اقامتی گلستانکوه

خوانسار اجاره از 675,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی نایب

اقامتگاه بومگردی نایب

جهرم اجاره از 150,000 تومان
 • 25 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 16 ظرفیت
اقامتگاه سنتی گیواک کاشان

اقامتگاه سنتی گیواک کاشان

کاشان اجاره از 550,000 تومان
 • 570 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 18 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی کوشک آقا محمد

اقامتگاه بومگردی کوشک آقا محمد

کاشان اجاره از 250,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم‌گردی خانه جواهری

اقامتگاه بوم‌گردی خانه جواهری

فریدون شهر اجاره از 120,000 تومان
 • 35 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی آرامش برزک

اقامتگاه سنتی آرامش برزک

کاشان اجاره از 140,000 تومان
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت