رزرو ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

رزرو ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 800,000 تومان 4
  • 250 m2 ساختمان
  • 2 طبقه
  • 3 اتاق
  • 5 ~ 8 ظرفیت
ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 800,000 تومان 1
  • 160 m2 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 2 اتاق
  • 3 ~ 4 ظرفیت