ویلا با بیلیارد در خزر شهر

ویلا با بیلیارد در خزر شهر

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 650,000 تومان 0
  • 200 m2 ساختمان
  • 2 طبقه
  • 3 اتاق
  • 6 ~ 10 ظرفیت
رزرو ویلا در خزرشهر شمالی

رزرو ویلا در خزرشهر شمالی

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 500,000 تومان 1
  • 250 m2 ساختمان
  • 2 طبقه
  • 3 اتاق
  • 5 ~ 8 ظرفیت