رزرو ویلا در خزرشهر شمالی

رزرو ویلا در خزرشهر شمالی

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 500,000 تومان 3
  • 250 m2 ساختمان
  • 2 طبقه
  • 3 اتاق
  • 5 ~ 8 ظرفیت
ویلا با بیلیارد در خزر شهر

ویلا با بیلیارد در خزر شهر

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 750,000 تومان 0
  • 200 m2 ساختمان
  • 2 طبقه
  • 3 اتاق
  • 6 ~ 9 ظرفیت