اجاره ویلا در جاده فیلبند

اجاره ویلا در جاده فیلبند

آمل اجاره از 125,000 تومان
 • 50 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره خانه ویلایی در فیلبند

اجاره خانه ویلایی در فیلبند

آمل اجاره از 170,000 تومان
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت
خانه ییلاقی در سنگچال

خانه ییلاقی در سنگچال

آمل اجاره از 170,000 تومان
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا در فیلبند

اجاره ویلا در فیلبند

آمل اجاره از 250,000 تومان
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره خانه روستایی در فیلبند

اجاره خانه روستایی در فیلبند

آمل اجاره از 200,000 تومان
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 15 ظرفیت
اجاره ویلا در فیلبند

اجاره ویلا در فیلبند

آمل اجاره از 200,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 15 ~ 20 ظرفیت