اجاره اقامتگاه در بوشهر

اجاره اقامتگاه در بوشهر

دلوار اجاره از 500,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 9 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی بهشت شور

اقامتگاه بومگردی بهشت شور

بوشهر اجاره از 450,000 تومان
 • 70 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه مان همیشه سبز

اقامتگاه مان همیشه سبز

بوشهر اجاره از 130,000 تومان
 • 14 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 5 ظرفیت