اجاره ویلا در کردان سرخاب

اجاره ویلا در کردان سرخاب

هشتگرد اجاره از 400,000 تومان 1
  • 220 m2 ساختمان
  • 2 طبقه
  • 2 اتاق
  • 2 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا نزدیک هشتگرد

اجاره ویلا نزدیک هشتگرد

هشتگرد اجاره از 450,000 تومان 0
  • 150 m2 ساختمان
  • 2 طبقه
  • 3 اتاق
  • 8 ~ 15 ظرفیت