اجاره ویلا در سامان زاینده رود

اجاره ویلا در سامان زاینده رود

سامان
اجاره از 1,200,000 تومان
ویژه
 • 300 متر بنا
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 15 نفر
اجاره ویلا حاشیه زاینده رود

اجاره ویلا حاشیه زاینده رود

سامان اجاره از 1,200,000 تومان
 • 133 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در سامان لب رودخانه

اجاره ویلا در سامان لب رودخانه

سامان اجاره از 1,800,000 تومان
 • 280 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 15 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی گینای

اقامتگاه بوم گردی گینای

سامان اجاره از 100,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اجاره خانه ویلایی در سامان شهرکرد

اجاره خانه ویلایی در سامان شهرکرد

سامان اجاره از 700,000 تومان
 • 150 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 4 ~ 17 ظرفیت
اجاره ویلا در دهکده زاگرس

اجاره ویلا در دهکده زاگرس

سامان اجاره از 200,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا در سامان

اجاره ویلا در سامان

سامان اجاره از 450,000 تومان
 • 220 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در سامان شهرکرد

اجاره ویلا در سامان شهرکرد

سامان اجاره از 350,000 تومان
 • 600 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
 • 8 ~ 20 ظرفیت