اجاره ویلا در رویان نور

اجاره ویلا در رویان نور

رویان اجاره از 1,700,000 تومان
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا در رویان با ویوی جنگل

اجاره ویلا در رویان با ویوی جنگل

رویان اجاره از 1,500,000 تومان
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا ساحلی در رویان

اجاره ویلا ساحلی در رویان

رویان اجاره از 600,000 تومان
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره باغ ویلا رویان

اجاره باغ ویلا رویان

رویان اجاره از 400,000 تومان
 • 240 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در رویان

اجاره ویلا در رویان

رویان اجاره از 450,000 تومان
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
ویلای جنگلی نزدیک رویان

ویلای جنگلی نزدیک رویان

رویان اجاره از 300,000 تومان
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا در رویان

اجاره ویلا در رویان

رویان اجاره از 500,000 تومان
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ى ویلا در رویان ساحلی

اجاره ى ویلا در رویان ساحلی

رویان اجاره از 700,000 تومان
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا در رویان

اجاره ویلا در رویان

رویان اجاره از 2,500,000 تومان
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 10 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا اطراف رویان

اجاره ویلا اطراف رویان

رویان اجاره از 380,000 تومان
 • 190 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در رویان ونوش

اجاره ویلا در رویان ونوش

رویان اجاره از 500,000 تومان
 • 360 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 10 ~ 15 ظرفیت
اجاره ویلا در رویان استخردار

اجاره ویلا در رویان استخردار

رویان اجاره از 2,500,000 تومان
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا در شمال در رویان

اجاره ویلا در شمال در رویان

رویان اجاره از 650,000 تومان
 • 235 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلای جنگلی در شمال

اجاره ویلای جنگلی در شمال

رویان اجاره از 150,000 تومان
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت