اقامتگاه بوم گردی خانه باغ شاکر

اقامتگاه بوم گردی خانه باغ شاکر

آران و بیدگل اجاره از 100,000 تومان
 • 18 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی بابا رجب

اقامتگاه سنتی بابا رجب

آران و بیدگل اجاره از 80,000 تومان
 • 24 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه سنتی طاق چشمه

اقامتگاه سنتی طاق چشمه

آران و بیدگل اجاره از 420,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت