اقامتگاه بومگردی گالش کولام

اقامتگاه بومگردی گالش کولام

رودبار اجاره از 50,000 تومان
 • 70 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی کندازی

اقامتگاه بومگردی کندازی

مرودشت اجاره از 30,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی لپویی

اقامتگاه بوم گردی لپویی

شیراز اجاره از 40,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه کهن یادگار مهرآفرین

اقامتگاه کهن یادگار مهرآفرین

مرودشت اجاره از 30,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی باغ گلها

اقامتگاه بومگردی باغ گلها

ارسنجان اجاره از 40,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
کلبه جنگلی پرداروم در تنکابن

کلبه جنگلی پرداروم در تنکابن

تنکابن اجاره از 120,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 1 ~ 7 ظرفیت
اجاره خانه روستایی در رمک

اجاره خانه روستایی در رمک

رامسر اجاره از 120,000 تومان
 • 150 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت
خانه روستایی اجاره ای فومن

خانه روستایی اجاره ای فومن

فومن اجاره از 150,000 تومان
 • 60 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره خانه روستایی در فومن

اجاره خانه روستایی در فومن

فومن اجاره از 100,000 تومان
 • 53 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت