اقامتگاه بومگردی شنیوب

اقامتگاه بومگردی شنیوب

پارسیان اجاره از 125,000 تومان
  • 500 m2 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 5 اتاق
  • 1 ~ 20 ظرفیت
اجاره اقامتگاه بومگردی در پارسیان

اجاره اقامتگاه بومگردی در پارسیان

پارسیان اجاره از 100,000 تومان
  • 400 m2 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 1 اتاق
  • 2 ~ 20 ظرفیت