رزرو اقامتگاه سرای مهرگردیزد

رزرو اقامتگاه سرای مهرگردیزد

یزد اجاره از 80,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی

اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی

یزد اجاره از 100,000 تومان
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اجاره خانه حیاط دار دربست در یزد

اجاره خانه حیاط دار دربست در یزد

یزد اجاره از 200,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
 • 3 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه سنتی خانه مادربزرگ

اقامتگاه سنتی خانه مادربزرگ

یزد اجاره از 215,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 9 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی کوبه یزد

اقامتگاه بوم گردی کوبه یزد

یزد اجاره از 240,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 16 ظرفیت
ویلای اجاره ای در یزد

ویلای اجاره ای در یزد

یزد اجاره از 300,000 تومان
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 3 ~ 6 ظرفیت