اقامتگاه بومگردی بابا ابراهیم

اقامتگاه بومگردی بابا ابراهیم

سمیرم اجاره از 55,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی هماتاج

اقامتگاه بومگردی هماتاج

سمیرم اجاره از 100,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 12 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی خانه سیب

اقامتگاه بومگردی خانه سیب

سمیرم اجاره از 75,000 تومان
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت