اقامتگاه بوم گردی گلوسنگ

اقامتگاه بوم گردی گلوسنگ

کلیبر اجاره از 550,000 تومان
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی شاه عباسی

اقامتگاه بوم گردی شاه عباسی

کلیبر اجاره از 200,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت
ویلا اجاره ای در کلیبر

ویلا اجاره ای در کلیبر

کلیبر اجاره از 300,000 تومان
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت
اجاره خانه باغ در کلیبر

اجاره خانه باغ در کلیبر

کلیبر اجاره از 200,000 تومان
 • 50 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 8 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی اوبا

اقامتگاه بومگردی اوبا

کلیبر اجاره از 50,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 10 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اجاره واحد اقامتی در کلیبر

اجاره واحد اقامتی در کلیبر

کلیبر اجاره از 350,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت
ویلا در منطقه گردشگری اسکو

ویلا در منطقه گردشگری اسکو

تبریز اجاره از 650,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا دوبلکس در کلیبر

اجاره ویلا دوبلکس در کلیبر

کلیبر اجاره از 200,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 11 ظرفیت
ویلا اجاره ای کلیبر

ویلا اجاره ای کلیبر

کلیبر اجاره از 100,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 10 ~ 20 ظرفیت