اقامتگاه سنتی عمارت سرهنگ

اقامتگاه سنتی عمارت سرهنگ

نطنز اجاره از 100,000 تومان
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی سرای جواهر

اقامتگاه سنتی سرای جواهر

نطنز اجاره از 150,000 تومان
 • 18 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ورشیو

اقامتگاه بومگردی ورشیو

نطنز اجاره از 180,000 تومان
 • 14 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه سنتی دردانه بیگم

اقامتگاه سنتی دردانه بیگم

نطنز اجاره از 300,000 تومان
 • 28 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 6 ~ 20 ظرفیت
اجاره ویلاهای اقامتی در نطنز

اجاره ویلاهای اقامتی در نطنز

نطنز اجاره از 200,000 تومان
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 6 ظرفیت