اجاره ویلا در دریاچه اوان نزدیک قزوین

اجاره ویلا در دریاچه اوان نزدیک قزوین

قزوین اجاره از 1,200,000 تومان
 • 85 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اقامتگاه کلبه پارسی الموت

اقامتگاه کلبه پارسی الموت

قزوین اجاره از 110,000 تومان
 • 40 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 12 ظرفیت
اجاره خانه قدیمی نزدیک الموت

اجاره خانه قدیمی نزدیک الموت

قزوین اجاره از 200,000 تومان
 • 50 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفیت