باغ ویلا بااستخر نزدیک شیراز

باغ ویلا بااستخر نزدیک شیراز

شیراز اجاره از 800,000 تومان 2
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 15 ~ 20 ظرفیت
اجاره ویلا استخر نزدیک شیراز

اجاره ویلا استخر نزدیک شیراز

شیراز اجاره از 1,200,000 تومان 1
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 10 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ترنجستان

اقامتگاه بومگردی ترنجستان

شیراز اجاره از 200,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم کلبه کوهسار

اقامتگاه بوم کلبه کوهسار

شیراز اجاره از 70,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 1 ~ 5 ظرفیت
اقامتگاه خانه باغ ایرانی

اقامتگاه خانه باغ ایرانی

شیراز اجاره از 70,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی لپویی

اقامتگاه بوم گردی لپویی

شیراز اجاره از 40,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت