اجاره ویلا در باغ اختصاصی

اجاره ویلا در باغ اختصاصی

رامسر اجاره از 250,000 تومان
  • 60 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 1 اتاق
  • 2 ~ 4 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی کناررودخانه

اجاره ویلا جنگلی کناررودخانه

رامسر اجاره از 900,000 تومان
  • 180 ساختمان
  • 2 طبقه
  • 2 اتاق
  • 6 ~ 10 ظرفیت