اجاره ویلا ساحلی چالوس

اجاره ویلا ساحلی چالوس

چالوس اجاره از 400,000 تومان
  • 100 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 1 اتاق
  • 2 ~ 5 ظرفیت
اجاره ویلا چالوس - ستاره آبی

اجاره ویلا چالوس - ستاره آبی

چالوس اجاره از 150,000 تومان
  • 80 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 2 اتاق
  • 4 ~ 6 ظرفیت