اجاره پنت هاوس دریاکنار لب آب

اجاره پنت هاوس دریاکنار لب آب

شهرک دریاکنار اجاره از 850,000 تومان 2
  • 120 m2 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 2 اتاق
  • 4 ~ 5 ظرفیت
ویلای لب آب شهرک دریا کنار

ویلای لب آب شهرک دریا کنار

شهرک دریاکنار اجاره از 1,100,000 تومان 3
  • 110 m2 ساختمان
  • 2 طبقه
  • 3 اتاق
  • 6 ~ 8 ظرفیت