اقامتگاه بومگردی خانه پارسی

اقامتگاه بومگردی خانه پارسی

کاشان اجاره از 130,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 1 ظرفیت
اقامتگاه سنتی فانوس ویونا

اقامتگاه سنتی فانوس ویونا

کاشان اجاره از 210,900 تومان
 • 25 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 5 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ترنج کاشان

اقامتگاه بومگردی ترنج کاشان

کاشان اجاره از 130,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اجاره خانه در کاشان

اجاره خانه در کاشان

کاشان اجاره از 220,000 تومان
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه سنتی گیواک کاشان

اقامتگاه سنتی گیواک کاشان

کاشان اجاره از 550,000 تومان
 • 570 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 18 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی کوشک آقا محمد

اقامتگاه بومگردی کوشک آقا محمد

کاشان اجاره از 250,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی آرامش برزک

اقامتگاه سنتی آرامش برزک

کاشان اجاره از 140,000 تومان
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه سنتی سهراب کویر

اقامتگاه سنتی سهراب کویر

کاشان اجاره از 95,000 تومان
 • 18 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی خاطره

اقامتگاه سنتی خاطره

کاشان اجاره از 600,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی برزک

اقامتگاه بومگردی برزک

کاشان اجاره از 120,000 تومان
 • 16 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی زیباچنار

اقامتگاه بومگردی زیباچنار

کاشان اجاره از 80,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سلطان محمود ابوزید آباد

اقامتگاه سلطان محمود ابوزید آباد

کاشان اجاره از 70,000 تومان
 • 13 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه و خانه باغ شب‌های کاغذی

اقامتگاه و خانه باغ شب‌های کاغذی

کاشان اجاره از 85,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی عمارت کهن

اقامتگاه بومگردی عمارت کهن

کاشان اجاره از 80,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی آمیرزا

اقامتگاه بومگردی آمیرزا

کاشان اجاره از 340,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
خانه ویلایی در کاشان

خانه ویلایی در کاشان

کاشان اجاره از 200,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفیت
اجاره خانه در کاشان

اجاره خانه در کاشان

کاشان اجاره از 200,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفیت