اقامتگاه بومگردی ننه کلثوم

اقامتگاه بومگردی ننه کلثوم

رامسر اجاره از 350,000 تومان
  • 80 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 2 اتاق
  • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره خانه روستایی در رمک

اجاره خانه روستایی در رمک

رامسر اجاره از 120,000 تومان
  • 150 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 3 اتاق
  • 8 ~ 10 ظرفیت