نحوه ثبت نام

جهت ثبت نام رایگان در سایت ویلاجار، از طریق گزینه عضویت در بالای سایت اقدام نمائید.

با انتخاب نوع كاربری خود، می توانید از امكانات سایت بهره مند شوید.

1. كاربران میزبان: مالكان و یا دارندگان واحدهای اقامتی می باشند.

2. كاربران مسافر: متقاضیان اجاره واحدهای اقامتی می باشند.