اجاره سوئیت در ساحل بوشهر

اجاره سوئیت در ساحل بوشهر

بوشهر اجاره از 120,000 تومان
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 6 ظرفیت
سوئیت مبله در ساحل بوشهر

سوئیت مبله در ساحل بوشهر

بوشهر اجاره از 100,000 تومان
 • 75 m2 ساختمان
 • 2 در طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 5 ظرفیت
اجاره آپارتمان مبله بوشهر

اجاره آپارتمان مبله بوشهر

بوشهر اجاره از 200,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 3 در طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 3 ظرفیت
اجاره سوييت مبله در بوشهر

اجاره سوييت مبله در بوشهر

بوشهر اجاره از 150,000 تومان
 • 40 m2 ساختمان
 • 3 در طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
اجاره منزل مستقل در بوشهر

اجاره منزل مستقل در بوشهر

بوشهر اجاره از 100,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت