مازندران ،  سرخرود

تالاب سرخرود واقع در منطقه سرخرود یکی از زیباترین مکان های طبیعت مازندران به شمار می آید که محل زندگی هزاران قوی مهاجر می باشد. این تالاب مابین شهرستان فریدون کنار و محمود آباد در منطقه وزرا قرار دارد و با محمودآباد حدود 20 کیلومتر و با شهر ساری حدود 68 کیلومتر فاص... ادامه مطلب